Cursuri comune (obligatorii sau optionale) la mai multe programe de masterat.