Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

În atenția studenților din anul 1 licență și master (învățământ cu frecvență) 2023-2024
Contul se poate accesa începând cu data de 3 Octombrie 2023.

Datele de access sunt următoarele:
Utilizatorul este cel de academicinfo (de forma: ab.cd1234567s).
Parola inițială: CNP sau serie și număr pașaport. La prima autentificare va trebui să vă schimbați parola cu una care îndeplinește cel puțin următoarele condiții: minim opt caractere ( din care cel puțin o majusculă și o cifră - ex AbCd1234-).

OBSERVATIE: Moodle momentan nu sincronizează datele de acces cu alte aplicații UBB. 

Pentru resetarea parolei  introceți userul de academicinfo la adresa: https://econ.elearning.ubbcluj.ro/moodle/login/forgot_password.php. Emailul de resetare se trimite pe adresa @stud.ubbcluj.ro

OBSERVATIE: Moodle momentan nu sincronizează datele de acces cu alte aplicații UBB. 
Tutorial înscriere la disciplinele de limbă străină sau opționale: https://youtu.be/bT1wIWDeauc
Tutorial încărcare teme și postare pe forumuri:

 

Dear students first year students. Your Moodle credentials are:
Username: the same as for academicinfo (eq. ab.cd1234567s)
Initial password your personal identification number or passport. Upon the first login you’ll have to change your password with the following minimum requirements: at least eight characters ( at least one capital letter and at least 1 digit/number eg. AbCd1234).

For password reset fill in your academicinfo username here: https://econ.elearning.ubbcluj.ro/moodle/login/forgot_password.php. 

Please note: Moodle credentials are not yet synchronized with other BBU programs/platforms.
How to enrol in foreign language or elective courses: https://youtu.be/bT1wIWDeauc
How to upload a homework and post in forums: