Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

În atenția studenților din anul 1 licență și master (învățămând cu frecvență)
Datele de access sunt următoarele:
Utilizatorul este cel de academicinfo.
Parola inițială este formată din ultimele șase cifre din CNP sau pașaport, inițiala numelui de familie și a primului prenume (ex. Alb Bianca-Claudia cu ultimele cifre din CNP 123456 va avea parola inițială 123456AB). La prima autentificare va trebui să vă schimbați parola cu una care îndeplinește cel puțin următoarele condiții: minim opt caractere (majuscule și cifre).

Conturile generate pentru concursul ON 2021 (licență) sau pentru testul pentru obținerea certificatului lingvistic (master) sunt șterse din platformă.

Pentru resetarea parolei  introceți userul de academicinfo la adresa: https://econ.elearning.ubbcluj.ro/moodle/login/forgot_password.php. Emailul de resetare se trimite pe adresa @stud.ubbcluj.ro

OBSERVATIE: Moodle momentan nu sincronizează datele de acces cu alte aplicații UBB. 
Tutorial înscriere la disciplinele de limbă străină sau opționale: https://youtu.be/bT1wIWDeauc
Tutorial încărcare teme și postare pe forumuri:

 

Dear students, your Moodle credentials are:
Username: the same as for academicinfo.
Initial password consists of last six digits of your ID or passport and the first letter in your surname and first name. (eg. Doe John-Peter, ID last six digits 123456, will have the following initial password: 123456DJ). Upon the first login you’ll have to change your password with the following minimum requirements: eight characters (capitals and digits/numbers).

For password reset fill in your academicinfo username here: https://econ.elearning.ubbcluj.ro/moodle/login/forgot_password.php. 

Please note: Moodle credentials are not yet synchronized with other BBU programs/platforms.
How to enrol in foreign language or elective courses: https://youtu.be/bT1wIWDeauc
How to upload a homework and post in forums: